برچسب محصول - رم میکرو ۱۶ گیگ سیلیکون پاور Silicon Power Elite U1 85MB/s